POSŁANIEC ANTONIEGO

Aktualny numer: 2/2021 PRZEGLĄDAJ

Tematem tego numeru Posłańca jest prawda. Wsłuchując się w aktualne dyskusje, wypowiedzi, czy to w mediach, czy nawet wśród znajomych, można niejednokrotnie odnieść wrażenie, że każdy ma jakąś swoją prawdę. Osobiste przeświadczenia poszczególnych osób zaczynają uchodzić za miarę uniwersalną i obowiązującą. I tak dochodzi do sytuacji, w której trudno się porozumieć czy dojść do sensownych wniosków. Bo jeśli braknie obiektywnej miary, stałego punktu odniesienia, to jak prowadzić dyskusje i szukać odpowiedzi, skoro wszystko jest relatywne i zależne od własnego punktu widzenia każdego, kto zabiera głos? A trwałym punktem odniesienia dla człowieka jest to, co objawia jego Stwórca, który ustalił porządek całego stworzenia: „Tylko Bóg, który stworzył niebo i ziemię, może sam dać prawdziwe poznanie każdej rzeczy stworzonej w jej relacji do Niego” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 216). Posłaniec św. Antoniego pomaga nam odnajdować się w świecie, w którym przyszło nam żyć. Przypomina nam bowiem o słowie Bożym, w odniesieniu do którego możemy zobaczyć, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Mt 24,35), tak zapewnia nas Jezus. Pośród zmieniających się idei i trendów jaśnieje w sposób trwały nieprzemijające Słowo, które wypowiedział Bóg, a które stało się ciałem w Jezusie, naszym Panu. To słowo dopomina się również o miejsce w nas, aby mogło również w nas stawać się ciałem. Aby przez nasze życie według Ewangelii mogło jaśnieć również innym, którzy potrzebują drogowskazów, aby się nie zagubić. Wspierają nas w tym szczególnie św. Antoni z Padwy i  św. Franciszek z Asyżu, których obraliśmy sobie za patronów i orędowników. Świat, mimo że się do tego nie przyznaje, potrzebuje świadectwa Ewangelii. W ewangelizacyjne dzieło na nowo włączają się ludzie świeccy, którzy wykorzystując swoje talenty i podejmując Boże wezwanie, odnajdują nowe drogi docierania z Dobrą Nowiną do współczesnego człowieka. Świat wirtualny wbrew pozorom nie jest nierealny czy anonimowy, gdyż poruszają się w nim żywi ludzie. Napotykają oni na treści, które mogą budować i  umacniać w tym co prawdziwe, dobre i szlachetne, ale mogą też wprowadzać na drogę fałszu i degradacji. Dlatego tak ważne jest, aby również internetowa rzeczywistość nie była pozbawiona Bożego Słowa, które jest duchem i życiem (por. J 6,63). Chodzi o to, abyśmy wszędzie, jak zachęca nas papież Franciszek, byli „radosnymi zwiastunami wzniosłych propozycji, kustoszami dobra i piękna, jaśniejącymi w życiu wiernym Ewangelii”. 

Niech Prawda, którą jest Jezus Chrystus, daje nam światło na każdy dzień naszego życia! 

Niech dobry Bóg + błogosławi Was wszystkich!


Andrzej Zając OFMConv, redaktor naczelny

2/2021