. . .


006

Św. Maksymilian Kolbe już na progu swojego istnienia zawierzył całkowicie życie Maryi, złożył je w Jej ręce. I w momencie śmierci w bunkrze głodowym powtórnie to uczynił. Tak jak Jezus, po zdjęciu z krzyża, znalazł się w objęciach Maryi, tak samo św. Maksymilian. 

012

Początkowo przyjął decyzję w duchu posłuszeństwa, ale po krótkim czasie wrócił do magistra i poprosił żeby go do Rzymu nie wysyłać, motywując to m.in. swoim słabym zdrowiem. Magister przyjął te tłumaczenia i poinformował go, że zostaje w Krakowie.

004

Czego człowiek się boi? W zasadzie wszystkiego: jutra, biedy, choroby, pająków, wysokości itd. Można zatem najprościej zdefiniować strach, jako ciemność horyzontu poznawczego. Ciemność ta dotyka człowieka w podwójnym kluczu znaczeniowym: przestrzennym i czasowym.

001

W starożytności wojna była zjawiskiem codziennym i powszechnym. Zwycięstwo w bitwie było wynikiem dobrych umiejętności żołnierskich, zaś podstawowym wyposażeniem żołnierza była zbroja.

002

Jednym z najciekawszych miejsc w Nowym Testamencie, gdzie mówi się o zbawieniu jako walce, jest fragment z Apokalipsy, gdzie Chrystus przedstawiony jest jako wojownik zasiadający na białym koniu

014

Zarówno św. Antoni, jak i św. Maksymilian głosili Ewangelię przy pomocy słowa pisanego i mówionego, choć przy zastosowaniu innych metod i środków działania, bo dzieliło ich kilka wieków, kraje i kultura. 

Więcej artykułów:

Perspektywa
W dniach od 23 do 27 lipca 2017 r., pod hasłem „Perspektywa”, odbywało się 30. Franciszkańskie Spotkanie Młodych w Kalwa...

Czytaj więcej...

Jak kupić “Posłańca” ?

     lub:

  • Kraków: ul. Wiślna 12 A [św. Stanisława]
  • Kraków ul. Kopernika 26 [WAM]
  • Kraków ul. Franciszkańska 4 [sklep Fraternus]
  • Poznań: pl. Wolności 1 [św. Wojciecha]
  • Wrocław: pl. Katedralny 19 [Archidiecezjalna]

Najnowszy numer: 5/2017

okladka_5_2017