POSŁANIEC ANTONIEGO

Ewangelizacja Wizualna

Ewangelizacja Wizualna to akcja, polegająca na promowaniu treści ewangelicznych w przestrzeni publicznej. Każdego miesiąca plakaty w formacie 1,4 x 2 m z chrześcijańskim przesłaniem, umieszczane są na zewnętrznych tablicach na terenie całego kraju. Treść plakatów związana jest z okresem liturgicznym lub z ważnymi wydarzeniami w życiu Kościoła.

Dzięki takiej formie ewangelizacji chrześcijańskie przesłanie w prosty sposób obecne jest również poza murami kościelnymi. Przez ponad 20 lat dzieło było realizowane przez Fundację im. św. Franciszka z Asyżu we współpracy z Wydawnictwem Franciszkanów Bratni Zew, które przygotowywało projekty i drukowało plakaty, dostarczając Fundacji gotowy produkt.

Od sierpnia 2019 r. wydawcą i dystrybutorem plakatów jest Bratni Zew Sp. z o.o.