POSŁANIEC ANTONIEGO

Spółka i Wydawnictwo

Bratni Zew Spółka z o.o. jest własnością Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów). Spółka działa nieprzerwanie od roku 1995. Jej zasadniczą misją jest propagowanie zdrowej chrześcijańskiej duchowości ze szczególnym uwzględnieniem duchowości franciszkańskiej poprzez publikowanie solidnych opracowań obejmujących: komentarze biblijne, prezentacje świętych franciszkańskich i ich duchowości, świadectwa osób wierzących będących znakiem dla Kościoła, opracowania dotyczące modlitwy, życia duchowego oraz specyficznie życia konsekrowanego i posługi kapłańskiej, opracowania i poradniki dotyczące współczesnych problemów i życia rodziny.

Bratni Zew Spółka z o.o., powszechnie utożsamiana z Wydawnictwem Franciszkanów Bratni Zew, aktualnie prowadzi kilka aktywności, wśród których wiodąca pozostaje działalność wydawnicza. Poza nią Spółka realizuje ściśle powiązane ze sobą następujące dzieła: Posłaniec św. Antoniego z Padwy, marka Fernando, Ewangelizacja Wizualna, Księgarnia Franciszkańska.

Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew w okresie sprawozdawczym kontynuowało dotychczasową działalność w następujących sektorach:

  • publikacja wydawnictw książkowych
  • przygotowanie do druku czasopisma Posłaniec św. Antoniego z Padwy
  • produkcja galanterii papierowej: kartek, karnetów, zakładek
  • sprzedaż hurtowa, detaliczna stacjonarna i internetowa książek, galanterii papierowej i artykułów franciszkańskich
  • prowadzenie sklepu internetowego bratnizew.pl
  • udział w targach książek
  • organizowanie spotkań autorskich i tematycznych w Księgarni Franciszkańskiej, podczas targów książek oraz okazjonalnych w innych miejscach.

Missa Martyrum z muzyką Piotra Pałki i tekstem Andrzeja Zająca, wydana w formie książeczki z płytą przez Bratni Zew ­– przy wsparciu Biura Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto – otrzymała wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2019 w kategorii współczesnej muzyki chrześcijańskiej.