POSŁANIEC ANTONIEGO

Aktualny numer: 1/2021


 I  mamy kolejny numer naszego pisma. Tym razem jego tematem przewodnim jest Kościół. Temat na czasie, gdyż w świecie, w którym żyjemy, w świecie różnorodnych przemian, kryzysów i pytań, rodzą się również wątpliwości i pytania o Kościół. W mediach słychać poważne słowa krytyki, słychać o skandalach, o wystąpieniach z Kościoła. Niejednokrotnie też można zauważyć, jak w usta Kościoła wkłada się własne przeświadczenia, z którymi Kościół nie ma nic wspólnego. Mówi się, że Kościół czegoś naucza, a w rzeczywistości, Kościół naucza inaczej. I jest niemało zamieszania. Czym więc jest Kościół? Po co nam Kościół? Teksty zawarte w tym numerze pomogą nam znaleźć odpowiedzi.

 Posłaniec św. Antoniego jest po to, aby przypominać o tym, co mówi Jezus, jak to przed wiekami w swoich kazaniach czynił nasz święty Patron z Padwy czy św. Franciszek z Asyżu (w końcu Antoni należał do zakonu, który założył Franciszek). W ten sposób możemy pomagać wierzyć innym, nie tylko głosząc Ewangelię, ale także tworząc i promując kulturę katolicką, która również w dzisiejszym świecie może ukazywać piękno wiary i piękno Kościoła. 

 Niech dobre słowo się rozszerza, a dobry Bóg niech nas + błogosławi!
 Andrzej Zając OFMConv, redaktor naczelny
1/2021

CO W NUMERZE? ZAPRASZAMY DO LEKTURY