POSŁANIEC ANTONIEGO
1/2022
Kolory św. Antoniego (I)
Św. Antoni Padewski to wielki nauczyciel średniowiecza.  Wybrany i powołany przez św. Ojca  Franciszka na pierwszego lektora w Zakonie Braci Mniejszych, mądrze realizował swe zadania. Wiernych pouczał i budował słowem swych kazań, godzinami słuchając spowiedzi i towarzysząc ludziom na drogach ich życiowych zmagań.

Swoich braci, franciszkanów, pocieszał i umacniał w służbie Kościołowi. Świadectwem działalności św. Antoniego są ,,Sermones’’ – czyli jego uczone kazania, w których nasz Doktor Ewangeliczny zawarł całą swoją mądrość i erudycję, a także doskonałą znajomość Pisma Świętego.
W kolejnym spotkaniu z nauką Świętego z Padwy pragniemy przyjrzeć się kolorom. Zgodnie ze zrozumieniem wieków średnich, wszelkie kolory pochodzą od światła, są darem Bożym dla człowieka i odblaskiem piękna dla samego Boga. Antoni jest wiernym synem swojej epoki. Średniowiecze odnalazło w Księdze Wyjścia i opisie szat kapłańskich początek nauki o kolorach: ,,Oto szaty jakie winni sporządzić: pektorał, efod, suknia wierzchnia, tunika wyszywana, tiara i pas. Te szaty sporządzisz dla twego brata, Aarona, i dla jego synów, aby mi służyli jako kapłani. A użyją na to złotych nici, fioletowej i czerwonej purpury i karmazynu oraz kręconego bisioru’’ (Wj 28, 4-5). W łacińskiej Wulgacie, czyli tłumaczeniu biblii dokonanym przez Hieronima, obok złota (aurum), obecne są nazwy czterech podstawowych kolorów średniowiecza: czerwona purpura (purpura), fioletowa purpura (hyacinthinum), czerwony karmazyn (coccus) i lniana biel (byssus). Sam św. Hieronim, odnosząc te cztery kolory do czterech kierunków ziemi, czterech pór roku, czterech temperamentów i czterech żywiołów, naucza: ,,Cztery kolory są jak cztery elementy z których składa się wszechświat. Lniana biel przyporządkowana jest ziemi, albowiem z ziemi len wyrasta. Kolor czerwonej purpury odpowiada wodzie, która zabarwia się od purpurowych zwierzątek, hiacyntowo niebieski kolor wskazuje na powietrze, albowiem niebieskie jest niebo, zaś czerwień karmazynu jest kolorem ognia’’.
Chcesz regularnie otrzymywać ciekawe artykuły na e-mail? Zapisz się do naszego e-biuletynu, a regularnie będziesz otrzymywał zajawki pojawiających się artykułów. Będziesz zawsze na bieżąco!