POSŁANIEC ANTONIEGO

Jerzy Szyran OFMConv

Franciszkanin, doktor teologii

Urodził się  w 1968 w Pabianicach. Jest wykładowcą teologii moralnej, cenzorem kościelnym książek i treści religijnych, redaktorem naczelnym rocznika teologicznego Lignum Vitae, członkiem Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Polsce. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu teologii moralnej. Wydał m. in. Muszę być świętym jak największymTraktat o modlitwie Jezusowej