POSŁANIEC ANTONIEGO

Świętych obcowanie, czyli niebiańscy pomocnicy od zadań specjalnych

Katarzyna Gorgoń ZwyczajeKultura
1/2020
Świętych obcowanie, czyli niebiańscy pomocnicy od zadań specjalnych
Janowi Pawłowi II wielokrotnie zarzucano, że kanonizuje zbyt wiele osób. Kryła się jednak za tym niezwykła mądrość – ten Wikariusz Chrystusa wiedział, że światu potrzeba wstawienników, wzorców, będących inspiracją i drogowskazem, ale i pomocników, bo ludzkie życie nie jest proste. Historia pokazuje, że wiedział, co robi – wszak sam jest już wyniesiony na ołtarze, by nadal prowadzić powierzony mu przez Boga lud.

Communio sanctorum

„Obcowanie świętych” lub społeczność świętych, w które wyznajemy wiarę, to dogmat odnoszący się do rzeczywistości Kościoła jako świętej komunii (wspólnoty). Wskazuje na zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie, czego wynikiem jest wzajemna miłość: żywych w stosunku do zmarłych przebywających w czyśćcu i niebie, oraz miłość zmarłych w stosunku do nas – wciąż pielgrzymujących po ziemi.

Tradycja Kościoła przypomina o potrzebie solidarności żyjących ze zmarłymi przebywającymi w czyśćcu. Stąd wypływa praktyka modlitwy za zmarłych, a szczególnie zadośćuczynienia za ich ziemskie winy, by jak najszybciej mogli zająć przygotowane im miejsce w Kościele niebiańskim, do którego należą wszyscy święci wraz z Matką Bożą i aniołami. Dusze czyśćcowe potrzebują wsparcia, ale jak tylko osiągną zbawienie, będą pomagać nam. Jak przypomina Sobór Watykański II, w społeczności świętych istnieje „braterska troska” o nas, wyrażająca się przez opiekę wszystkich zbawionych nad ich braćmi pielgrzymującymi do wieczności. Odpowiedzią na to jest kult świętych, potwierdzający aktywną więź nieba z ziemią.

Jeszcze sto lat temu nikt nie miał problemu ze zrozumieniem tego słowa, jakim jest – brzmiące obecnie dość dziwnie – „obcowanie”. Współcześnie kojarzy się ono jedynie z przestarzałym określeniem współżycia seksualnego, a przecież pierwotnie ten, kto mówił o obcowaniu, miał na myśli bycie w bliskiej, stałej, zażyłej relacji.

Ich święto

Recytując fragment Credo, mówimy: „Wierzę w świętych obcowanie”. To znaczy, że wyznajemy wiarę w to, że oni już są w chwale, zjednoczeni z Bogiem, ale jednocześnie są wśród nas, bardzo blisko. Przy czym przez świętych należy tu rozumieć nie tylko oficjalnie kanonizowanych. Świętych w niebie jest o wiele więcej niż imion wymienionych w „Martyrologium rzymskim”. Stąd zresztą uroczystość Wszystkich Świętych – żeby uczcić także tych znanych tylko Bogu.

Chcesz regularnie otrzymywać ciekawe artykuły na e-mail? Zapisz się do naszego e-biuletynu, a regularnie będziesz otrzymywał zajawki pojawiających się artykułów. Będziesz zawsze na bieżąco!