POSŁANIEC ANTONIEGO
2-3/2023
Egzorcyzm
Jezus Chrystus przekazał swojemu Kościołowi w osobie apostołów nie tylko moc odpuszczania grzechów, ale także wyrzucania złych duchów. Ta moc jest Jego osobistą mocą udzieloną Kościołowi. Jest to moc syna Bożego, który „umiłował nas i samego siebie wydał za nas” (Gal 2,20), abyśmy byli wolni od zła i grzechu i mogli żyć „w wolności dzieci Bożych” (zob. Rz 8, 14-25).


Egzorcyzm chrzcielny: Kościół obdarowany mocą Boga 
Kościół odważnie i z wielką radością używa tej mocy opierając się na przykazaniu Pana i Jego wyraźnym poleceniu. Widać to wyraźnie już chociażby w obrzędach chrztu świętego, które zawierają obrzęd egzorcyzmu, uwolnienia od szatana i grzechu. „Wszechmogący, wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości; pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego”. Modlitwa ta zwraca się, jak to zwykle bywa w liturgii, do Boga Ojca, którego określa za pomocą dwóch przymiotników jako wszechmogącego i wiecznego. Wyraźnie widać, iż modlitwa ta wyraża świadomość, że głównym Panem historii jest właśnie Bóg Ojciec. Już samo to przypomnienie ojcostwa Bożego i Jego panowania rozciągającego się na cały kosmos, Egzorcyzm jest wyznaniem wiary i mocnym pocieszeniem. Świat pozostaje we władaniu dobrego i potężnego Ojca, który trzyma go w swojej miłującej i potężnej dłoni (tak można by właśnie przetłumaczyć polski wyraz „wszechmogący”, który jest tu tłumaczeniem greckiego pantokrator).

Moc Boga Ojca jest największa 
Warto przypominać o tej wierze Kościoła szczególnie dzisiaj, kiedy raz po raz napotykamy akcentowanie mocy złego i zła. Czasami idzie ono tak daleko, że wydaje się, iż zło i dobro, Bóg i szatan posiadają taką samą moc. Z perspektywy wiary Kościoła jest to ogromna nieprawda. Jest oczywistym faktem, że modlitwa egzorcyzmu kościelnego przypomina o tym, że szatan posiada moc.
Chcesz regularnie otrzymywać ciekawe artykuły na e-mail? Zapisz się do naszego e-biuletynu, a regularnie będziesz otrzymywał zajawki pojawiających się artykułów. Będziesz zawsze na bieżąco!