POSŁANIEC ANTONIEGO

Agnieszka Zaucha RM

Franciszkanka

Filozof, pedagog, pielęgniarka. Aktualnie pełni posługę mistrzyni aspiratu i postulatu oraz przełożonej Domu Prowincjalnego Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Krakowie.