Najnowszy numer Posłańca św. Antoniego

Jest wiosna. Długo trzeba było na nią czekać. Czasami i Bóg czeka tak na nas. Ale nie chcemy się ociągać, chcemy odpowiadać żywo na Jego wezwanie.

A wzywa nas do miłości. Przykazanie miłości jest niczym emblemat, po którym można rozpoznać człowieka Bożego, ucznia Jezusa. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Nie każdemu jednak dane jest oddać życie w akcie męczeństwa, jak w przypadku św. Maksymiliana czy błogosławionych Zbigniewa i Michała, Męczenników z Peru. Każdy jednak może oddawać swoje życie przez codzienną o arę składaną z siebie na rzecz drugiego człowieka w imię miłości Boga. Każdy może przecież rezygnować ze swoich racji ze względu na najwyższą rację Jezusa, który oddał życie za każdego z nas.

Ten właśnie temat podejmujemy tym razem, by jak przyroda na wiosnę, obudzić się na nowo do Bożego życia. W naszych codziennych zmaganiach w tym wyjątkowym czasie rocznic nabieramy jeszcze większego przekonania, że nie jesteśmy sami. Wspiera nas Matka Boża, która objawiła się nie tylko świętym Dzieciom z Fatimy. Ona objawia się również nam poprzez nieustanną opiekę, której z Jej strony doświadczamy. Jej wezwanie do po- kuty w sposób szczególny wypełnia się w realizowaniu przykazania miłości, bo przecież wiąże się ono z podejmowaniem poświęcenia i modlitwy dla dobra naszych bliźnich. Nie trzeba na- wet szukać szczególnych umartwień, bo życie samo niesie z sobą konkretne wyzwania, w których możemy okazy- wać się wierni Bogu, do Niego podobni w miłości.

Przed nami 13 czerwca, dzień św. Antoniego. Jego świętość, orędownictwo, troska o najuboższych wzywają nas, by raz jeszcze oddać chwałę Bogu. To okazja, by powierzyć się znów jego opiece i mieć nadzieję na kolejne łaski. Również „chleb św. Antoniego” woła do nas o szczodrość, która jest odpowiedzią na miłość i hojność Boga. Nie każdy może nawiedzić Padwę czy Wiedeń, o których piszemy w tym numerze. Jednak zawsze można w swoim kościele odnaleźć ołtarz czy zakątek z figurą Świętego, by doświadczyć tam duchowego spotkania z nim.

Niech czas naznaczony celebracjami ku czci Matki Bożej Fatimskiej, świętego Antoniego Padewskiego i błogosławionych Męczenników z Peru pomoże nam odnowić się duchowo. Wystarczy otworzyć swoje serce na wszystko, co przygotował dla nas Pan, rozbudzić swoje najlepsze pragnienia i pozostać uległym wobec Bożej miłości. Mamy nadzieję, że treści prezentowane w niniejszym numerze naszego pisma oka- żą się w tym pomocne.

Dobrej i owocnej, prawdziwie wiosennej lektury!

 

Andrzej Zając OFMConv redaktor naczelny

.