Franciszkańskie powołanie 2018

W piątkowy ranek 6 lipca 2018 r. papież Franciszek ogłosił, że poszukiwani są kandydaci do szczególnej misji. Przypominając wezwanie, jakie otrzymał św. Franciszek z Asyżu w kościółku San Damiano „Idź i napraw mój dom, który, jak widzisz, jest w ruinie”, papież szukał współczesnych kandydatów, którzy zobaczą, że i dzisiaj dom jest w ruinie – nasza planeta jako nasz „wspólny dom”.

Muszą oni mieć wrażliwy słuch, aby usłyszeć „wzrastający rozpaczliwy płacz ziemi i jej ubogich, którzy oczekują naszej pomocy i odpowiedzialności”. Muszą też za swój uznać papieski projekt ekologii integralnej i odbudowywać harmonię w relacjach z Bogiem, innymi ludźmi i przyrodą, dbając o własny ekosystem duchowy, promieniując nadzieją i stale dokonując ekologicznego nawrócenia.

Kandydatom do owej niezwykle trudnej misji ułatwił odpowiedź, mówiąc o danych nauki na temat kondycji i kryzysów świata. Wiemy bowiem, że jako ludzkość posiadamy wiedzę i środki, aby było inaczej, jednak brakuje woli wielkich tego świata. Mobilizował, wskazując na zagrożenie, że pozostawiamy po sobie jedynie „zgliszcza, pustynie i odpady”.

Wszystko to działo się na specjalnej audiencji, jakiej papież udzielił uczestnikom konferencji w trzecią rocznicę publikacji encykliki Laudato si’. Na zaproszenie kard. Petera Turksona, prefekta Dykasterii Integralnego Rozwoju Człowieka, do Watykanu w dniach od 5 do 6 lipca 2018 r. przybyło wielu hierarchów, duszpasterzy, ekspertów, polityków i prawie 300 katolickich aktywistów ekologicznych z całego świata, a wśród nich przedstawiciele Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu. REFA znalazło się wśród 12 katolickich inicjatyw ekologicznych z całego świata, które przez cały czas konferencji prezentowały swą aktywność i realizowane projekty, w tym „Szkołę liderów ekologii integralnej”.

Franciszek był z nami godzinę w auli klementyńskiej i po przemówieniu na stojąco przywitał każdego z obecnych oraz udzielił błogosławieństwa naszej aktywności.


Więcej w papierowym wydaniu Posłańca 5/2018

.