Archiwum kategori: Liturgia

Prefacja

Prefacja Termin praefatio (prae - przed, wobec; for, fari - mówić) można rozumieć jako modlitwę, wypowiadaną PRZED rozpoczęciem kolejnej czynności liturgicznej, jak i jako mowę wypowiadaną WOBEC zgromadzonych. W prefacji wyróżnia się kilka części: dialog wprowadzający, formułę wstępną, tzw. embolizm, formułę końcową oraz konkluzję. Modlitwę eucharystyczną rozpoczyna dialog wprowadzający, różniący się od pozostałych wezwań. Chodzi…
więcej

Berard i Towarzysze – pierwsi męczennicy franciszkańscy

Berard i Towarzysze – pierwsi męczennicy franciszkańscy 16 stycznia we franciszkańskim kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie obowiązkowe św. Berarda i Towarzyszy, pierwszych męczenników franciszkańskich. Bracia ci podczas kapituły generalnej w 1219 r. zostali wysłani przez św. Franciszka w podróż misyjną do Afryki Północnej. Ich zadaniem było głoszenie Ewangelii na ziemiach islamu. Franciszek od samego początku ro-…
więcej

Modlitwa eucharystyczna

Modlitwa eucharystyczna „Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół swoich” – mówił Pan do swoich uczniów. On sam ukazał nam tę Miłość na Golgocie, na której umarł raz jeden za wszystkich ludzi wszystkich czasów. Warto tę rzecz wyjaśnić: Pan umarł za wszystkich, jednak zrobiłby to nawet dla jednego człowieka…
więcej

Credo, modlitwa powszechna i przygotowanie darów

Credo, modlitwa powszechna i przygotowanie darów Wprowadzenie „Credo” (czyli wyznania wiary) do liturgii dokonało się najpierw w Hiszpanii i było reakcją na herezję arianizmu. Ks. Robert Woźniak w kolejnych numerach „Posłańca” odkrywa jego znaczenie i teologiczną głębię, więc ograniczę się w tym miejscu tylko do przypomnienia, że sensem wyznania wiary jest odpowiedź wiernych na Boże…
więcej