Archiwum kategori: Liturgia

Obrzęd pokoju

W czasie Mszy Świętej, po Modlitwie Pańskiej, następuje obrzęd pokoju. Składa się z modlitwy upraszającej pokój Jezusa i ze znaku, który wierni przekazują sobie wzajemnie. „Pokój” w rozumieniu biblijnym jest darem Boga. To szalom, obejmujący swoim znaczeniem również szczęśliwą wieczność. Ów pokój jest darem Zmartwychwstałego Pana, wyrastającym z Jego ofiary. Bo właśnie przez ofiarę swojego…
więcej

19 marca: Józef z Nazaretu

19 marca Kościół katolicki obchodzi uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Franciszkanie już od XIV w. celebrują jego wspomnienie, gdyż jest jednym z patronów zakonu. Cieśla z Nazaretu Ewangelie poświęcają św. Józefowi 26 wierszy, a jego imię wymieniane jest w nich 14 razy. Więcej można o nim dowiedzieć się z apokryfów, opowiadających o jego…
więcej

Modlitwa Ojcze nasz

Mimo że Komunia Święta była od początku integralną częścią Mszy Świętej, to jednak towarzyszące jej obrzędy powstały stosunkowo późno. W dzisiejszych obrzędach komunijnych najpierw pojawia się wprowadzenie do modlitwy Ojcze nasz, w formułach zróżnicowanych na poszczególne okresy liturgiczne oraz na okoliczność udzielania chrztu świętego, np. „Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić”,…
więcej

12 lutego: Ryceriusz z Mucci

Ten uczeń św. Franciszka studiował prawo w Bolonii. Kiedy do miasta przybył Święty z Asyżu i głosił Ewangelię, Ryceriusz postanowił przyłączyć się do grona braci. Po latach przyjął święcenia kapłańskie, był niestrudzonym kaznodzieją i ministrem prowincjalnym. Ostatnie lata życia spędził w pustelni w Apeninach. 14 grudnia 1838 r. papież Grzegorz XVI potwierdził jego kult jako…
więcej