Archiwum kategori: Liturgia

Łamanie chleba i zmieszanie Świętych Postaci

Gest łamania chleba był używany podczas żydowskiego szabatowego i paschalnego posiłku w Starym Przymierzu. Był znakiem rodziny jednoczonej wokół ojca, bliskimi i intymnymi gestami, dającymi życie. Gest ten wykonał też Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy i po tym samym geście poznali Go uczniowie w Emaus (Łk 24,30-31). Łamanie chleba było z jednej strony zwykłym, praktycznym gestem,…
więcej

15 maja: Małgorzata z Kortony

Piękna mistyczka, rekluza, tercjarka franciszkańska, do której Jezus powiedział: „Ty jesteś moją rośliną, która ożywia suche rośliny, albowiem z Ciebie wypływa woda, która nawadnia korzenie uschłych drzew. Ty jesteś bowiem moją córką, siostrą i towarzyszką, której mój Ojciec udzielił łaski, której nie utracisz”. Jej wspomnienie obchodzimy 15 maja. Małgorzata urodziła się ok. roku 1247 w…
więcej

Obrzęd pokoju

W czasie Mszy Świętej, po Modlitwie Pańskiej, następuje obrzęd pokoju. Składa się z modlitwy upraszającej pokój Jezusa i ze znaku, który wierni przekazują sobie wzajemnie. „Pokój” w rozumieniu biblijnym jest darem Boga. To szalom, obejmujący swoim znaczeniem również szczęśliwą wieczność. Ów pokój jest darem Zmartwychwstałego Pana, wyrastającym z Jego ofiary. Bo właśnie przez ofiarę swojego…
więcej

19 marca: Józef z Nazaretu

19 marca Kościół katolicki obchodzi uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Franciszkanie już od XIV w. celebrują jego wspomnienie, gdyż jest jednym z patronów zakonu. Cieśla z Nazaretu Ewangelie poświęcają św. Józefowi 26 wierszy, a jego imię wymieniane jest w nich 14 razy. Więcej można o nim dowiedzieć się z apokryfów, opowiadających o jego…
więcej