Archiwum kategori: Liturgia

Przyjęcie darów eucharystycznych

Kres Eucharystii, jak mawiał wybitny liturgista, śp. ks. bp Wacław Świerzawski, nie jest na ołtarzu, ale w naszym wnętrzu. Największym marzeniem Boga jest bycie z nami i wspólne z nami działanie dla zbawienia ludzi. Nie chodzi Mu o to, by był oglądany i podziwiany, ale by był spożywany, bo jest Chlebem Żywym – pokarmem nieodzownym…
więcej

11 sierpnia: Klara z Asyżu

Jej matka podczas ciąży, w trakcie modlitwy usłyszała słowa: „Nie bój się, gdyż to dziecko zabłyśnie swym życiem jaśniej niż słońce”. Pod wpływem tego objawienia nadała narodzonej dziewczynce imię Klara (łac. clara – jasna, czysta, sławna). 11 sierpnia Kościół obchodzi jej wspomnienie liturgiczne, a dla wszystkich, których fascynuje duchowość franciszkańska, jest szczególną świętą. Klara urodziła…
więcej

Łamanie chleba i zmieszanie Świętych Postaci

Gest łamania chleba był używany podczas żydowskiego szabatowego i paschalnego posiłku w Starym Przymierzu. Był znakiem rodziny jednoczonej wokół ojca, bliskimi i intymnymi gestami, dającymi życie. Gest ten wykonał też Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy i po tym samym geście poznali Go uczniowie w Emaus (Łk 24,30-31). Łamanie chleba było z jednej strony zwykłym, praktycznym gestem,…
więcej

15 maja: Małgorzata z Kortony

Piękna mistyczka, rekluza, tercjarka franciszkańska, do której Jezus powiedział: „Ty jesteś moją rośliną, która ożywia suche rośliny, albowiem z Ciebie wypływa woda, która nawadnia korzenie uschłych drzew. Ty jesteś bowiem moją córką, siostrą i towarzyszką, której mój Ojciec udzielił łaski, której nie utracisz”. Jej wspomnienie obchodzimy 15 maja. Małgorzata urodziła się ok. roku 1247 w…
więcej