Archiwum kategori: Inne

Słowo wstępne

... I jesteśmy w Nowym Roku 2017. Zamknęliśmy kolejny etap naszego życia, czasu łaski, zmagań, sukcesów i porażek. Wszystko złożyliśmy z ufnością w rękach Boga i jesteśmy spokojni. To Jezus jest Mesjaszem, a nie my. Dlatego nadzieję pokładamy w Jego miłosierdziu, a nie w naszej zaradności. A skoro rozpoczęliśmy nowy czas, ożywiły się w nas…
więcej

Maksymilian i praktyczna duchowość chrześcijańska

Gdy chcę porozmawiać z o. Maksymilianem Kolbe w Krakowie, jadę rowerem do parku Jordana i tam spotykamy się w jednej z alejek na ławce przed jego pomnikiem. Od roku rozmawiamy jak do franciszkańskiego życia i praktycznej duchowości chrześcijańskiej wprowadzić orędzie franciszkańskiej encykliki Laudato si’... Pytam go, gdyż to on jest tym, który w swoich czasach…
więcej

Kolekta

Żyjąc na ziemi nieustannie kierujemy nasze błagania do Boga, naszego Ojca. Proszenie jest absolutną koniecznością i równocześnie wielkim przywilejem, który należy do dzieci pozostających w zażyłej relacji ze swoim Ojcem, od którego mają „prawo” i mogą wszystkiego oczekiwać. Wielbimy więc Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym wraz chórami aniołów i wszystkich świętych, ale też nieustannie…
więcej

Błogosławieni, którzy słuchają

Rozmawiałem niedawno z zawodowym kierowcą, który każdego roku przemierza z towarem ponad sto tysięcy kilometrów. Spotyka na trasie wielu ludzi, którzy mu opowiadają o sukcesach i problemach, o swoich zakrętach życiowych. I pan Dariusz mówi do mnie tak: „Nauczyłem się przez te lata, żeby im nie udzielać rad. Na początku próbowałem, ale niewiele to pomagało.…
więcej