Zawierzyć miłości

Św. Antoni znany jest powszechnie jako wielki cudotwórca, choć najczęściej wzywamy go, by nam pomógł znaleźć zgubione przedmioty. Dziś coraz częściej prosimy go o to, by pomógł nam odnaleźć nas samych, gdy się zagubimy, gdy tracimy sens życia, wiarę w Boga, czy wpadamy w grzeszne nałogi. Prosimy go o pomoc, gdy zagubią się nasi bliscy. W czasie, gdy żył, znany był jednak przede wszystkim jako kaznodzieja i nauczyciel życia w przyjaźni z Bogiem.

Zawierzyć się Bogu

Św. Antoni swoje nauki opierał zwykle na słowie Bożym, zawartym w Piśmie Świętym. Oto fragment wyjęty z jednego z jego spisanych Kazań niedzielnych: Kochaj Pana Boga twego, który cię stworzył, dla ciebie stał się człowiekiem; cały się tobie oddał, iżbyś i ty cały oddał się Jemu. Kochaj więc Pan Boga twego.

W pierwszym dziele stworzenia, gdy nie istniałeś, dał ci istnienie; w drugim dziele odkupienia, podczas gdy źle się miałeś, sprawił, żeby ci było dobrze, a dając ci Siebie, przywrócił cię z powrotem tobie samemu. Jako więc stworzony i odkupiony winieneś siebie Bogu, winieneś z dwóch tytułów, winieneś Mu siebie cały. Kochaj więc Pana Boga twego całym swym sercem (por. Mk 12,30). On, który powiedział całym sercem, nie pozwala ci na to, byś zatrzymał sobie jakąś część siebie, ale każe ci dać się cały Jemu.

On bowiem nabył cię całym sobą, iżby On sam posiadał cię całego. Kochaj więc Pana Boga twego całym swym sercem. Nie chciej zatrzymać jakiejś części dla siebie, jak uczynili to Ananiasz i Safira (por. Dz 5,1-13), żebyś nie przepadł cały razem z nimi.

Kochaj więc Go całym sercem, a nie częścią serca. Bóg bowiem nie ma części, ale wszędzie jest cały i dlatego On, który jest cały w sobie, i cały też jest w tobie, nie chce tylko części ciebie. Jeśli jakąś część siebie zostawisz sobie, to już jesteś twój, a nie Jego. Chcesz mieć wszystko? Daj Mu wszystko twoje, a On da ci wszystko swoje. W ten sposób nic nie będziesz miał ze siebie, gdyż będziesz miał Jego całego z całym tobą. Kochaj więc Pan Boga twego!” (z Kazania na XIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego; przekład o. Cecylian Niezgoda OFMConv).

Kochać Boga to znaczy wypełniać Jego wolę i zawierzyć Mu całego siebie. Wierzyć w każde Jego słowo.

Próba wiary

Antoni nie głosił teorii, ale mówił o tym, czym sam żył na co dzień. Był oddany Bogu i całe życie Mu poświęcał. Ludźmi zajmował się tylko w tym celu, aby im pomagać w zawierzeniu Bogu, aby prowadzić ich do Niego. Ufał też bezgranicznie każdemu słowu Boga.


Więcej w papierowym wydaniu Posłańca 4/2018

.