UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Święty Józefie, grona niebian chlubo,
Nasza nadziejo, świata opiekunie,
Przyjmij łaskawie hymny uwielbienia,
Które śpiewamy.

Stwórca przeznaczył Ciebie na małżonka
Czystej Dziewicy, aby Cię nazwano
Ojcem Jezusa, i uczynił Ciebie
Sługą zbawienia.

Ty oglądałeś Boga w nędznej stajni,
Pana, którego wieścił chór proroków;
Pełen wesela razem z Jego Matką
Cześć Mu oddałeś.

Fragmenty Hymnu z Jutrzni. Liturgia Godzin, cyt. za: Brewiarz.pl

foto: wikipedia.com


.