Ukrzyżowany Sługa

Ukrzyżowany Sługa

33 lata wiernie nam służył [Jezus] i tak bardzo trudził się dla nas, że pocił się krwawym potem i wreszcie z miłości ku nam śmierć podjął. O, najdrożsi, jakąż zapłatę moglibyśmy dać tak wiernemu Słudze?

Cyt. za: św. Antoni, Iść za Chrystusem, św. Antoni radzi (II), Niepokalanów 2014, nr 18.

foto:pixabay.com

.