Święty Antoni o przyjmowaniu Eucharystii

Kto chce godnie przyjmować Ciało Pańskie, niech przypasze biodra pasem czystości, uczucia duchowe niech opatrzy przykładami świętych, a słowa niech wprowadzi w czyny (…).

Nieszczęsny jest ten, kto by przyszedł na Ucztę bez godowej szaty miłości albo pokuty.

Cyt za: nr 4/2005 Posłańca św. Antoniego z Padwy

foto: pixabay.com

.