Św. Antoni z Padwy patronem Przeworska

13 czerwca 2017 r. był jednym z najważniejszych dni w ponad siedemsetletniej historii Przeworska. W bernardyńskiej świątyni uroczyście proklamowano dekret Stolicy Apostolskiej ustanawiający św. Antoniego z Padwy Patronem Miasta. Orędownik, którego szczególną czcią otaczają mieszkańcy Przeworska, oficjalnie objął je w opiekę.

Starania mieszkańców

Pragnienie, by św. Antoni patronował miastu pojawiło się już w okresie PRL-u, ale ówczesne warunki polityczne uniemożliwiały jego realizację. Dopiero w 2014 r. grupa wiernych zainicjowała oficjalne starania o ustanowienie Padewczyka patronem Przeworska. Przeprowadzono konsultacje społeczne, zbierając wśród mieszkańców podpisy, których ilość potwierdziła ogromne poparcie dla podjętej inicjatywy. Starania wspierał również o. Marceli Gęśla OFM, ówczesny gwardian klasztoru bernardynów, w których kościele znajduje się cudowny wizerunek Padewczyka. Inicjatywę poparł także Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Kojder. 26 marca 2015 r. radni podjęli uchwałę o wyrażeniu woli ustanowienia św. Antoniego z Padwy patronem miasta. Wykonanie uchwały powierzyli Burmistrzowi Miasta Przeworska drowi Leszkowi Kisielowi. Ponieważ Antoni z Padwy jest świętym Kościoła katolickiego, skierował on prośbę do abpa Józefa Michalika, metropolity przemyskiego, o zatwierdzenie dokonanego wyboru i zwrócenie się do Stolicy Apostolskiej o oficjalne potwierdzenie patronatu. W tekście prośby z 28 maja 2015 r. burmistrz podkreślał, że decyzja o wyborze patrona była „dobrze przemyślana i dojrzała”. Zaznaczył, że „ustanowienie patronem miasta św. Antoniego z Padwy będzie dla mieszkańców, jak również wszystkich osób związanych z Przeworskiem, wielką nobilitacją i honorem” i deklarował, że „mając tak znamienitego patrona, będziemy starać się żyć zgodnie z przedstawianymi przez niego wartościami i prezentowaną postawą”.

Dekret papieski

18 listopada 2015 r. abp Józef Michalik zwrócił się w liście do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zajmującej się sprawami związanymi z ustanawianiem patronów. Prosił w nim o zatwierdzenie dokonanego wyboru. 8 kwietnia 2016 r. Kongregacja wydała dekret, w którym podkreślono, że „św. Antoniego z Padwy, prezbitera i Doktora Kościoła – który posługę kaznodziejską niezwykle owocnie pełniąc, wielu ku Bogu pociągnął – duchowieństwo i wierni miasta zwanego Przeworsk otaczali i dotąd otaczają szczególną i nieprzerwaną czcią”. Z tego powodu Kongregacja przychyliła się do prośby metropolity i mocą uprawnień udzielonych jej przez papieża Franciszka ustanowiła św. Antoniego „patronem u Boga miasta Przeworska”. Na dokumencie widnieją podpisy kard. Roberta Saraha, prefekta i abpa Artura Roche, sekretarza.


Całość w papierowym wydaniu Posłańca 5/2017

foto: wikimedia

.