Św. Antoni o Źródle Życia

Jezus własną Krew dał dzisiaj swoim apostołom do picia, mówiąc: „To jest Krew moja Nowego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”. Swoją własną Krew, którą na drugi dzień wylał rękami niewierzących, swoimi najświętszymi rękami daje dzisiaj swojej ukochanej oblubienicy Kościołowi. (…)

Kościół można nazywać Betlejem, czyli domem chleba, ponieważ Chrystus karmi nas w domu Kościoła chlebem swego Ciała. „Chlebem, który ja wam dam – mówi do apostołów – jest moje Ciało za życie świata”.


Z Kazań św. Antoniego, cyt. za nr 1/2005 Posłańca św. Antoniego z Padwy

.