Post #3938

Przyjacielowi Boga przebłyskuje niekiedy

pewne światło sumienia i radości.

Jak światło zamknięte w rękach

błyska i kryje się według woli trzymającego je,

aby przez to zapalić ducha do posiadania światła wiecznego

i do dziedziczenia pełnego widzenia Boga.


św. Antoni z Padwy

.