Pokój ludziom Jego upodobania…, czyli zwiastowanie pasterzom (Łk 2,8-20)

Pokój ludziom Jego upodobania…, czyli zwiastowanie pasterzom (Łk 2,8-20)


Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kiedy pada słowo „zwiastowanie”, to automatycznie odnosimy je do zwiastowania Maryi przez archanioła Gabriela. Może niektórzy kojarzą, że ten sam archanioł Gabriel został posłany do Zachariasza, aby oznajmić mu narodziny Jana Chrzciciela (Łk 1,1120). To, co wydarzyło się w noc Bożego Narodzenia na polu w pobliżu Betlejem, także możemy nazwać zwiastowaniem.

Opis zawiera te same elementy, jakie występują w opisie zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Pojawia się anioł, niewykluczone, że jest to Gabriel, który mówi: Nie bójcie się i ogłasza narodziny Zbawiciela. Zapowiada także znak, który ma być potwierdzeniem jego słów. Wreszcie pasterze, podobnie jak Maryja i Zachariasz, wielbią i wysławiają Boga za wszystko.
Kiedy wczytamy się wnikliwie w tekst Ewangelii relacjonujący epizod z pasterzami, stwierdzimy, że przesłanie, jakie anioł przekazał pasterzom, dotyczy również nas. Jesteśmy także posłani, aby opowiadać wszystkim o tym Dziecięciu. Nam też anioł zwiastuje wielką radość, którą mamy się dzielić.

Stanął przy nich anioł
Samo określenie „anioł” (gr. angelos) oznacza zwiastuna, czyli tego, który przynosi nowinę. W opisach zwiastowania Zachariaszowi i Maryi anioł nosi imię Gabriel. Znaczy ono „moc Boża”. Oznacza to, że wszystko, co zapowiada, dokona się przez moc Bożą. Sam Gabriel dodaje, że jest „stojącym przed Bogiem” (Łk 1,19). Można założyć, że do pasterzy także został posłany ten sam anioł. Ten, który „stoi przed Bogiem”, czyli trwa w ciągłej gotowości do wypełnienia misji, jaką mu Bóg powierzy, stanął przed Zachariaszem, przed Maryją, teraz przy pasterzach. To bardzo istotny szczegół. Stanął, to znaczy: „zatrzymał się”. Taka postawa wyraża szacunek wobec osoby, z którą nawiązuje się dialog. Postawa stojąca wyraża także wagę przesłania, jakie przynosi zwiastun.


Całość artykułu w papierowym wydaniu Posłańca

.