Pielgrzymka do Siedmiu Kościołów

Urodził się w 1515 r. we Florencji. Choć nazywany św. Franciszkiem XVI w., nie jest świętym franciszkańskim. Wprowadził Kościół w zaułki Rzymu, łącząc religijność z życiem w myśl zasady „do tańca i do różańca”. O jego kanonizacji wespół z Franciszkiem Ksawerym, Izydorem Oraczem, Teresą z Avila i Ignacym Loyolą, rzymianie mówili: „Kanonizowano czterech Hiszpanów i jednego świętego”. Mowa o św. Filipie Neri, który rozpowszechnił praktykę nawiedzania Siedmiu Kościołów rzymskich.

20 km pielgrzymki

Ta niezwykła pielgrzymkowa droga, którą tradycyjnie przechodzono w Wielkim Tygodniu, rozpoczynała się w bazylice św. Piotra, następnie podążała do św. Pawła za Murami, stamtąd do św. Sebastiana, dalej do św. Jana na Lateranie, do kościoła Krzyża Jerozolimskiego, do św. Wawrzyńca, kończąc w bazylice Santa Maria Maggiore. Całość trasy to ok. 20 km.

Pielgrzymka do Siedmiu Kościołów, praktykowana już w średniowieczu, była obowiązkowa dla wszystkich pątników przybywających do Wiecznego Miasta i miała się zamknąć w maksymalnie dwóch dniach. Jej odrodzenie rozpoczęło się za sprawą św. Filipa, który zorganizował razem ze swoimi uczniami procesję pokutną, nawiedzając najważniejsze świątynie Rzymu.

Droga rozpoczynała się przy kościele św. Hieronima. Szybko pielgrzymowanie to stało się regularną i dobrze zorganizowaną praktyką religijną, a św. Filip Neri wyznaczył jeden dzień w roku na powszechną pielgrzymkę rzymian: był to „tłusty czwartek”, choć wędrowanie zaczynało się już dzień wcześniej, w środę po południu.

Idąc drogą Jezusa

Kilkunastogodzinna pielgrzymka miała symbolizować drogę pokutną dookoła świata. Dzięki temu pątnicy mieli podążać śladami Męki Zbawiciela, od Wieczernika aż po Golgotę, a Wieczne Miasto miało przypominać Jerozolimę. Filip Neri i jego towarzysze szli, medytując w drodze nad przejściem Jezusa z Wieczernika do Ogrodu Oliwnego, rozważając trwogę konania aż po krwawe krople potu Zbawiciela, Jego pojmanie oraz poprowadzenie do domu arcykapłana, zatrzymując się nad przeprowadzeniem Jezusa do przywódcy Sanhedrynu oraz ubiczowaniem. Następnie rozmyślali o drodze, którą Jezus przebył od Kajfasza do Piłata i o nałożeniu Mu korony cierniowej, o męce i przeprowadzeniu Jezusa od Piłata do Heroda i z powrotem oraz o drodze Jezusa z pretorium Piłata w kierunku Kalwarii i przebiciu Jego Serca, z którego wypłynęły Krew i Woda.

Siedem bazylik

Nawiedzana na początku bazylika św. Piotra została wzniesiona w miejscu ukrzyżowania i pochówku Apostoła na terenie dawnych ogrodów Nerona. Obecna świątynia jest dziełem m.in. takich mistrzów jak Bramante, Rafael czy Michał Anioł i została poświęcona w roku 1626 przez papieża Urbana VIII. Grób św. Piotra usytuowany jest w części centralnej pod ołtarzem papieskim, nad którym wznosi się baldachim z brązu. W samej bazylice oraz podziemiach – tzw. Grotach Watykańskich – znajdują się sarkofagi i groby papieży.


Więcej w papierowym wydaniu Posłańca 1/2018

Foto: Wikipedia

.