Modlitwa do św. Antoniego Padewskiego przed rachunkiem sumienia

Modlitwa do św. Antoniego Padewskiego przed rachunkiem sumienia

Miłosierny Boże, który nie odtrącasz grzesznika powracającego do Ciebie ze skruchą, oświeć mój rozum, bym poznał wszystkie moje grzechy, daj mi prawdziwą skruchę, bym opłakiwał moje przewinienia względem Ciebie, i dopomóż mi, bym wszystkie grzechy szczerze wyznał przed Twym kapłanem i otrzymał przebaczenie od Ciebie.

Mario, ucieczko grzesznych! Święty Antoni, wybrany mój Patronie! Módlcie się teraz za mną, bym się godnie, w sposób ważny wyspowiadał i utraconą Łaskę Bożą znów odzyskał.

Boże, przed którym każde serce jest otwarte i wola jawna, a żadna tajemnica nie jest ukrytą, przez Ducha Twego Świętego oczyść me serce i oświeć mnie Swą łaską, bym grzechy moje dokładnie poznał, prawdziwie za nie żałował, szczerze je wyznał, za nie zadość uczynił i życie me poprawił.

Proszę Cię o to przez Syna Twego Jezusa Chrystusa i za przyczyną Najświętszej Jego Matki, Maryi, św. Antoniego i wszystkich świętych. Amen.

Cyt. za: Święty do zadań specjalnych. Codzienny modlitewnik do św. Antoniego Padewskiego, Kraków 2015, s. 222.

foto: wikimedia

.