Modlitwa codzienna do św. Antoniego

Modlitwa codzienna do św. Antoniego

Ufni w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecamy się Tobie, święty Antoni,

prosząc gorąco o to,  byś wejrzał na nas, wzywających Twej pomocy i opieki.

Spójrz na te prośby przeróżne, które Ci z całą ufnością przedstawiamy i zapisz głęboko w Twym sercu, byśmy mogli otrzymać to wszystko, o co, przez wstawiennictwo Twoje u Boga błagamy.

Pozwól nam należeć do liczby tych, których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, abyśmy mogli we wszystkich potrzebach naszych znajdować w Tobie ucieczkę.

Bądź naszą pomocą i pociechą i nie ustawaj nigdy w hojności swojej opieki nad nami.

A wśród przeróżnych łask i dobrodziejstw wyproś nam u tronu Bożego i tę ostateczną łaskę wytrwania, byśmy się mogli dostać do nieba i tam, razem z Tobą, wysławiać na wieki miłosierdzie. Amen.

Cyt za: http://www.sanktuarium-ratowo.pl


foto: wikimedia

.