Matko Kalwaryjska, pozdrawiamy Ciebie!

Jest kilka dni w roku, kiedy cisza Kalwaryjskiego Wzgórza przerwana zostaje śpiewami pielgrzymów, które trwają od samego rana. Gdy na Kalwarii Pacławskiej od czwartej rano słychać przez okno wezwania „Litanii do Wszystkich Świętych”, może to znaczyć tylko jedno – rozpoczyna się Wielki Odpust Kalwaryjski.

Jasna Góra Podkarpacia

Sierpień w Polsce jest miesiącem szczególnym. Wówczas na niemal wszystkich drogach naszego kraju spotkać można pielgrzymów, którzy w swoich urlopowych planach uwzględnili wyjątkową wizytę i idą w odwiedziny do Matki Bożej. Centralnym miejscem pielgrzymkowym jest oczywiście Jasna Góra, ale prócz Częstochowy, w Polsce nie brakuje miejsc poświęconych Maryi. Jej sanktuaria przeżywają modlitewny szturm we wszystkich zakątkach naszej Ojczyzny. Na Podkarpaciu wierni mają swoją „Jasną Górę”. Jest nią Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla, nad którym pieczę mają Bracia Mniejsi Konwentualni. To jedno z najważniejszych i najpopularniejszych miejsc maryjnych w południowo-wschodniej Polsce, nie bez powodu nazywane jest „Jasną Górą” bądź „Perłą” Podkarpacia.

Każdego roku w dniach od 11 do 15 sierpnia w Kalwarii Pacławskiej odbywa się Wielki Odpust Kalwaryjski, na który przybywają tysiące wiernych z Polski i Ukrainy. Podczas tych uroczystych dni pokuty, modlitwy i radości, nie brakuje nabożeństw i zwyczajów typowych dla tego Sanktuarium.

Szaty i Domek Matki Bożej

Obchody odpustu rozpoczynają się 11 sierpnia po południu nabożeństwem poświęcenia szat Najświętszej Marii Panny, które odbywa się w kościele na Kalwarii. Po nim ze świątyni wyrusza procesja do kaplicy Domku Matki Bożej. Przy oddalonej od kościoła kaplicy, pielgrzymi słuchają kazania głoszonego przez kaznodzieję odpustowego, pełniącego podczas tych kilku dni posługę głoszenia Bożego słowa przybyłym na uroczystości pielgrzymom. W tym roku kaznodzieją odpustowym był o. Sławomir Zieliński, franciszkanin ze Lwowa. Po wysłuchaniu kazania, wierni wracają w procesji z figurą Matki Bożej Zaśniętej do kościoła.

U Matki Słuchającej

12 sierpnia jest dniem, w którym najwięcej grup pielgrzymkowych przychodzi na Kalwaryjskie Wzgórze. Już u bram Sanktuarium czekają kapłani, by powitać zmęczonych pątników. Wierni swoje pierwsze kroki kierują do kościoła, a dokładniej do Matki Bożej Słuchającej, która króluje na Kalwarii Pacławskiej. Pielgrzymi gromadzą się przy najcenniejszym skarbie tego Sanktuarium – łaskami słynącym obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej. Przedstawia on Matkę Jezusa jako królową niebios, z koroną na głowie oraz berłem w prawej dłoni. Szczegółem, który przykuwa uwagę jest odsłonięte prawe ucho Maryi. Stąd też tutejsza Matka Boża otrzymała od pielgrzymów tytuł Cierpliwie Słuchającej.

Historia słynącego łaskami obrazu jest długa i fascynująca (można przeczytać ją na stronie Sanktuarium www.kalwaria.franciszkanie.pl). Co ciekawe, nie ustalono nigdy daty powstania tego wizerunku ani jego autora. Mimo to obraz od wieków słynie cudami, które dzieją się również współcześnie. W przeciągu ostatnich lat odnotowano cuda za wstawiennictwem Matki Bożej Kalwaryjskiej. Osiem lat temu z padaczki została uzdrowiona nastolatka, a w 2014 r. do zdrowia wrócił chłopiec cierpiący na nowotwór kości. Nie sposób zliczyć prywatnych cichych cudów, które dokonują się w sercach pielgrzymów przybywających na Kalwarię. Cuda uzdrowienia serc dzieją się niemal cały czas, ponieważ podczas Wielkiego Odpustu w ustawionych za kościołem konfesjonałach, czekają kapłani, którzy sprawują sakrament pojednania, przemieniający ludzkie serca.

Ruszaj na dróżki

W dni poprzedzające uroczystość Wniebowzięcia NMP, już od samego rana grupy pielgrzymów wyruszają ze śpiewem i modlitwą na ustach na kalwaryjskie dróżki. Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej nie ogranicza się tylko do ogrodzonego kościoła, placu i klasztoru, ale rozciąga się na okoliczne tereny, wzgórza, doliny i lasy, gdzie w swoich kapliczkach przybliża pielgrzymom tajemnice wiary. Wjeżdżając na świętą górę już z daleka widać krajobraz kalwaryjskich wzgórz, usianych białymi kapliczkami. Wraz ze ścieżkami wydeptanymi przez tysiące pielgrzymów, stanowią one wielką sieć modlitewnych szlaków. Obecnie znajdują się na nich czterdzieści dwie kaplice, obejmujące Dróżki Pana Jezusa, Dróżki Matki Bożej Bolesnej oraz Dróżki Pogrzebu i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Charakterystycznymi nabożeństwami Odpustu Kalwaryjskiego są Dróżki Pogrzebu Matki Bożej, które odbywają się 13 sierpnia oraz obchodzone dzień później Dróżki Pana Jezusa. Pielgrzymi wraz z duszpasterzami przemierzają wyznaczone trasy między kapliczkami, rozmieszczonymi na całym wzgórzu. Przebiegają one przez las, łąki i płynącą rzekę Wiar, nazywaną Cedronem. Podczas nabożeństwa wierni modlą się i uczestniczą w Eucharystii. Przejście dróżek ma również charakter pokutny, związany z podejmowanym przez pielgrzymów wysiłkiem.


Więcej w papierowym wydaniu Posłańca 6/2017

.