Kurs Alpha

Rozpoczyna się całkiem prosto, bo od kolacji. Czy Boże dzieło może rozpoczynać się tak zwyczajnie, od jedzenia? Może. Zupełnie tak samo jak inne Boże dzieła, które dobrze znamy: rozmnożenie chleba, wesele w Kanie Galilejskiej, śniadanie zmartwychwstałego Jezusa z uczniami, spotkanie w Emaus i przede wszystkim ten szczególny posiłek w Wieczerniku.

Coś w tym stole jest! Program cotygodniowego spotkania w ramach kursu Alpha nie jest szczególnie wyszukany: najpierw, wspomniany wcześniej, wspólny posiłek, sprzyjający poznawaniu się i budowaniu relacji. Potem wykład, a po nim dyskusja w małych grupach nad przedstawionymi treściami. Poruszane tematy dotyczą podstawowych prawd chrześcijańskich: wiary, Biblii, modlitwy, Kościoła. Wszystko oparte jest na Słowie Bożym – podane w sposób przystępny i prosty. Czas w małych grupach należy do gości, którzy mogą dzielić się swoimi spostrzeżeniami i zadawać sobie nawzajem pytania. Każdy może przyjść, każdy może włączyć się do dyskusji i każdy może zadać swoje pytanie.


Całość artykułu w papierowym wydaniu Posłańca

.