Jak się modlić? 4 postawy wg św. Antoniego

Antoni przypomina nam, że modlitwa potrzebuje atmosfery ciszy, która nie pokrywa się z oderwaniem od zewnętrznego hałasu, ale jest doznaniem wewnętrznym, mającym na celu usunięcie przeszkód w skupieniu się, spowodowanych przez troski duszy.

Według nauczania tego wybitnego Doktora franciszkańskiego modlitwa składa się z czterech niezbędnych postaw, które Antoni określił po łacinie jako obsecratio, oratio, postulatio, gratiarum actio. Moglibyśmy je przetłumaczyć następująco:

  1. ufne otwarcie serca na Boga,
  2. pełna uczucia rozmowa z Nim,
  3. przedstawienie naszych potrzeb,
  4. wysławianie Go i dziękowanie Mu.

W tym nauczaniu św. Antoniego o modlitwie widzimy jeden ze szczególnych rysów teologii franciszkańskiej, którą on zapoczątkował, a mianowicie rolę przyznaną miłości Bożej, która wkracza w sferę uczuć, woli, serca i będącej także źródłem, z którego wytryska poznanie duchowe, przerastające wszelkie poznanie. Pisze dalej Antoni: „Miłość jest duszą wiary, sprawia, że jest ona żywa; bez miłości wiara umiera” (Kazania na niedziele i święta II, Messaggero, Padova 1979, s. 37).

Tylko dusza, która się modli, może dokonać postępów w życiu duchowym: oto uprzywilejowany przedmiot przepowiadania św. Antoniego.

Benedykt XVI, Katecheza wygłoszona podczas audiencji ogólnej 10 lutego w Watykanie


Cyt. za: http://nowy.ekai.pl/media/szuflada/Katecheza_Benedykta_XVI_z_10_lutego.htm

foto:wikimedia

0 Odpowiedzi

  1. […] za: poslaniecantoniego.pl […]