„Czas dla Stworzenia” w Polsce

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka, REFA organizuje w naszym kraju Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia i proponuje „Czas dla Stworzenia” – „Season of Creation” w Polsce w dniach od 15 września do 15 października 2017 r.

Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia chce dać okazję do odnowienia swego powołania jako stróży stworzenia, wznosząc do Boga dziękczynienie za wspaniałe dzieło, które powierzył On naszej opiece, przyzywając Jego pomocy w chronieniu stworzenia i Jego miłosierdzia za grzechy popełnione przeciwko światu, w którym żyjemy – napisał papież Franciszek i sam włączył się w organizowanie takich celebracji w Watykanie.

Celem „Czasu dla Stworzenia” jest skłonienie do odpowiedzi na pytania o to, jak dbamy o świat, w którym żyjemy? Czy chcemy, aby był piękny i bogaty w różne formy życia? Czy wiemy, jakie niebezpieczeństwa przynosi innym stworzeniom każde nasze bezmyślne, nieodpowiedzialne postępowanie? Chcemy, dziękując za Stworzenie, przepraszać za nasze grzechy i prosić dobrego Boga o Jego miłosierdzie.

W centrum jest nasza modlitwa. Możemy użyć np. takich wezwań modlitewnych, po każdym z nich śpiewając „Panie, zmiłuj się” lub „Kyrie eleison”:

- Świat jest dobrem wspólnym i domem dla wszystkich jego mieszkańców. Niestety chciwość niektórych powoduje wielkie nierówności i biedę.

- Życie jest Bożym darem, a my nie chcemy zrozumieć, że każde życie jest święte.

- Woda jest podstawowym dobrem. Często korzystamy z niej marnotrawnie, podczas gdy większość populacji świata cierpi na jej brak.

- Niszczymy nasze lasy, eksploatujemy je ponad miarę, a to bezcenny ekosystem, źródło wielu zasobów i dom dla zwierząt.


Całość w papierowym wydaniu Posłańca 5/2017

.