Kontakt

Informacje kontaktowe

Adres redakcji:

Posłaniec św. Antoniego z Padwy
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14,
31-539 Kraków

Telefon: +48 12 42 86 117
E-mail: redakcja@poslaniecantoniego.pl