Archiwum kategori: Teologia

Zbawczy dar pokoju

Zbawczy dar pokoju Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy – poganie co do ciała, zwani „nieobrzezanymi” przez tych, którzy zowią się „obrzezanymi” od znaku dokonanego ręką na ciele – w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Ale teraz w…
więcej

Wierzę, że stał się człowiekiem dla nas

Wierzę, że stał się człowiekiem dla nas „Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka” (KKK 27). Człowiek jest otwarty na Boga, jest capax Dei. Skąd bierze się…
więcej

Ocalenie

Można zauważyć, że współczesny człowiek ma wiele problemów z rozumieniem tego, czym jest zbawienie. Świat próbuje tworzyć takie warunki, w których myślenie o zbawieniu byłoby niepotrzebne. Ze względu na przemiany w sposobie rozumienia życia samo pojęcie zbawienia staje się problematyczne. Współczesny człowiek często ulega pokusie „terryzmu” (J. Tischner), uziemienia: myśli o swoim życiu jedynie w…
więcej

Wierzę w Jezusa Chrystusa

Wiara w Jezusa Chrystusa, w Jego wyjątkowość i jedyność, jest tym, co wyróżnia chrześcijan. W ogóle, trzeba przypomnieć, sama nazwa „chrześcijanie” została ukuta po raz pierwszy w Antiochii na oznaczenie wyznawców Chrystusa, jako tych, którzy z Nim się utożsamiają: jest to nazwa pochodząca od imienia Chrystusa. Chrześcijanin, a mówi o tym już sama nazwa, nie…
więcej