Archiwum kategori: Teologia

Wierzę, że stał się człowiekiem dla nas

Wierzę, że stał się człowiekiem dla nas „Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka” (KKK 27). Człowiek jest otwarty na Boga, jest capax Dei. Skąd bierze się…
więcej

Ocalenie

Można zauważyć, że współczesny człowiek ma wiele problemów z rozumieniem tego, czym jest zbawienie. Świat próbuje tworzyć takie warunki, w których myślenie o zbawieniu byłoby niepotrzebne. Ze względu na przemiany w sposobie rozumienia życia samo pojęcie zbawienia staje się problematyczne. Współczesny człowiek często ulega pokusie „terryzmu” (J. Tischner), uziemienia: myśli o swoim życiu jedynie w…
więcej

Wierzę w Jezusa Chrystusa

Wiara w Jezusa Chrystusa, w Jego wyjątkowość i jedyność, jest tym, co wyróżnia chrześcijan. W ogóle, trzeba przypomnieć, sama nazwa „chrześcijanie” została ukuta po raz pierwszy w Antiochii na oznaczenie wyznawców Chrystusa, jako tych, którzy z Nim się utożsamiają: jest to nazwa pochodząca od imienia Chrystusa. Chrześcijanin, a mówi o tym już sama nazwa, nie…
więcej

Wierzę w Ducha Świętego

Wierzę w Ducha Świętego Jak zrozumieć prawdę wiary, która odnosi się do Ducha Świętego? Jak poznać Ducha, który jest przecież niewidzialny? To nie są błahe pytania. Jeśli uświadomimy sobie, jak ważna jest rola Ducha Świętego w naszym życiu, natychmiast zdamy sobie również sprawę z tego, jak bardzo potrzebujemy Go poznawać i wchodzić z Nim w…
więcej