Archiwum kategori: Teologia

Miłość jako prawda i przykazanie

Miłość jako prawda i przykazanie Sercem dobrej nowiny jest objawiona w Jezusie miłość Ojca do każdego człowieka. Ks. Tischner mawiał, że to właśnie miłość Boga Ojca jest „dogmatem wszelkich dogmatów”, że jest ona najbardziej centralną prawdą wiary, że w każdej prawdzie wiary chodzi tak naprawdę o tę jedną jedyną. Boska miłość W prawdzie o Trójcy…
więcej

Wierzymy w Jezusa uniżonego: kenoza

Wierzymy w Jezusa uniżonego: kenoza Okres Wielkiego Postu skłania nas do namysłu nad tajemnicą wiary, jaką jest pokora Syna Bożego. To właśnie ją wyznajemy, o niej myślimy podczas naszej postnej drogi. Jakie jest jej znaczenie? Co uniżenie Pana ma nam do powiedzenia dzisiaj w wieku asertywności, pogoni za sławą, nieograniczonego pragnienia postępu? Jezus w pamięci…
więcej

Zbawczy dar pokoju

Zbawczy dar pokoju Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy – poganie co do ciała, zwani „nieobrzezanymi” przez tych, którzy zowią się „obrzezanymi” od znaku dokonanego ręką na ciele – w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Ale teraz w…
więcej

Wierzę, że stał się człowiekiem dla nas

Wierzę, że stał się człowiekiem dla nas „Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka” (KKK 27). Człowiek jest otwarty na Boga, jest capax Dei. Skąd bierze się…
więcej