Archiwum kategori: Liturgia

Modlitwa Ojcze nasz

Mimo że Komunia Święta była od początku integralną częścią Mszy Świętej, to jednak towarzyszące jej obrzędy powstały stosunkowo późno. W dzisiejszych obrzędach komunijnych najpierw pojawia się wprowadzenie do modlitwy Ojcze nasz, w formułach zróżnicowanych na poszczególne okresy liturgiczne oraz na okoliczność udzielania chrztu świętego, np. „Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić”,…
więcej

12 lutego: Ryceriusz z Mucci

Ten uczeń św. Franciszka studiował prawo w Bolonii. Kiedy do miasta przybył Święty z Asyżu i głosił Ewangelię, Ryceriusz postanowił przyłączyć się do grona braci. Po latach przyjął święcenia kapłańskie, był niestrudzonym kaznodzieją i ministrem prowincjalnym. Ostatnie lata życia spędził w pustelni w Apeninach. 14 grudnia 1838 r. papież Grzegorz XVI potwierdził jego kult jako…
więcej

8 listopada: Jan Duns Szkot

Nazywany Dunsem, ponieważ urodził się niedaleko miasteczka o takiej nazwie, Szkotem – ze względu na pochodzenie. Ten filozof i teolog, franciszkanin, przez delikatność myśli określany jest mianem „doktora subtelnego”. Kształcił się w Anglii, Szkocji i Francji, wykładał w Cambridge, Oxfordzie i Paryżu. Z tego ostatniego został wydalony za odmówienie poparcia królowi Filipowi IV Pięknemu w…
więcej

Epikleza i konsekracja

Greckie słowo epiklesis oznacza wołanie, przywołanie, prośbę lub zaproszenie. Epikleza konsekracyjna to specjalna prośba do Boga Ojca, by zesłał Ducha Świętego na nas i na złożone na ołtarzu dary, by zostały konsekrowane, to znaczy, by stały się Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Żaden człowiek, nawet kapłan, nie ma takiej władzy, by sprawić, aby…
więcej