Archiwum kategori: Święty Antoni na codzień

Kiedy dusza tyje?

Kiedy dusza tyje? Kiedy więc w zawieszeniu ducha dusza tak się wznosi, tyje na słodyczy kontemplacji, dlatego w Pieśni nad Pieśniami [czytamy]: Któraż to jest ta, która wstępuje z puszczy, opływająca rozkoszami, oparta o miłego swego? (Pnp 8,5) Wtenczas dusza z puszczy wstępuje do kontemplacji, kiedy opuszcza wszystko, co niskie, i przechodząc aż do nieba,…
więcej

Jak być sprawiedliwym?

Jak być sprawiedliwym? Usprawiedliwienie człowieka dokonuje się z udziałem dwóch rzeczy: decyzji człowieka i natchnienia Bożego. Stwórca bowiem współdziała ze stworzeniem. Dlatego w dziele usprawiedliwienia Stwórca wymaga zgody naszej woli (…). Potrzeba więc naszego starania i Bożej łaski. (…) Chcieć rzeczy sprawiedliwych oznacza, że już się jest sprawiedliwym. Bo tylko od naszej woli zależy, czy…
więcej

Sztuka obserwacji siebie samego wg św. Antoniego

Sztuka obserwacji siebie samego wg św. Antoniego Najważniejszymi chwilami ludzkiego życia są: wschód narodzenia, zachód śmierci, południe pomyślności i północ przeciwności. Idąc przez ten świat, trzeba rozważać nad tym, jakimi byliśmy w momencie narodzenia; jakimi będziemy w chwili śmierci; jakimi jesteśmy, gdy uśmiecha się do nas pomyślność i jak się zachowujemy, gdy uderzają w nas…
więcej