Artysta od Matki Bożej Królowej Pokoju

Artysta od Matki Bożej Królowej Pokoju


Mariusz Drapikowski jest jednym z najlepszych polskich bursztynników i złotników. To artysta, u którego praca łączy się nierozerwalnie z pasją. Pod kierunkiem prof. A. Szadkowkiego ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Urodził się w 1960 r. W Dzierżoniowie, jednak zaraz po studiach związał swoje życie z Gdańskiem, gdzie otworzył pracownię. Choć jego twórczość związana jest przede wszystkim ze sztuką sakralną, jego patery z mar- twą naturą są w posiadaniu królowej Belgii czy króla Hiszpanii. Za swoje prace i działalność artystyczną otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych i kościelnych. Na jego twórczość niezatarty wpływ wywarł św. Jan Paweł II i jego nauczanie. Osobiste spotkanie z nim jest do dziś wy- darzeniem, do którego wraca z tym samym wzruszeniem i uczuciem wdzięczności względem Boga. Jest bo- wiem żywym znakiem Jego miłości i uzdrawiającej mocy.

To stało się nagle. Jadąc samochodem uświadomił sobie, że traci wzrok. Pojawił się jakiś cień przesuwający się na oku. To było niepokojące. Pierwsze konsultacje, badania lekarskie, i diagnoza zwalająca z nóg. Stwardnienie rozsiane! Przerażająca jest nawet nie tyle sama choroba, co jej skutki: rodzina, pracownia, zatrudnieni ludzie. Jak to wszystko poukładać? Wkrótce doszły nowe objawy: pogarszający się wzrok w drugim oku, trudności z po- ruszaniem się. Zaczął się wycofywać z osobistej pracy w tworzeniu nowych dzieł. Nie dało się już tego ukrywać przed współpracownikami. Wciąż widział, ale taki wzrok powoli stawał się niewystarczający dla artystycznej pracy przy szlachetnych kruszcach. Szybko podjął jeszcze decyzję, by wy- konać wotum na Jasną Górę jako wy- raz wdzięczności za dotychczasowe życie, za żonę, za rodzinę, za miłość.


Całość artykułu w papierowym wydaniu Posłańca

.