Tobie, o Najświętsza Dziewico, cześć i chwała,

ponieważ dzisiaj nasyciliśmy się dobrem domu Twego,

czyli dobrem Twego łona.

Przedtem próżni - teraz pełni jesteśmy,

przedtem niemocni - teraz zdrowi,

przedtem przeklęci - teraz błogosławieni.

 

św. Antoni z Padwy

Zapraszamy do czytania najnowszego wydania Posłańca 3/2018

.