Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Posłańca św. Antoniego 5/2017:


Dzień św. Łukasza

Dzień św. Łukasza Ewangelisty to chrześcijańskie święto obchodzone 18 października w Kościele katolickim i 31 października w prawosławiu. Związane jest z osobą autora jednej z czterech Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich. W swoich pismach przedstawiał Jezusa jako lekarza ciała i ducha i od początku uważany był za osobę związaną z medycyną. Stąd też został patronem lekarzy oraz grzeszników, ubogich i pokrzywdzonych, Czytaj więcej...
0 komentarzy

Rzym św. Maksymiliana

Nie pamiętam tamtej rozmowy w szczegółach. Minęło już zbyt wiele lat. Wicerektor poinformował mnie, że jestem kandydatem na studia do Rzymu. Zdawałem sobie sprawę jakie perspektywy to przede mną otwiera, a równocześnie znałem i konsekwencje, m.in. te związane z pobytem poza Polską i ograniczonym kontaktem z najbliższymi. Poprosiłem o kilka dni do namysłu. 71 lat wcześniej bardzo podobną rozmowę odbył Czytaj więcej...
0 komentarzy

Oddawać swoje życie w wolności

Rozmowa z kard Robertem Sarahem, Prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który w lipcu 2017 r. na zaproszenie krakowskich franciszkanów odbył podróż przez Polskę szlakiem św. Maksymiliana Marii Kolbego. Rozmawiał Jan Maria Szewek OFMConv, rzecznik krakowskiej prowincji franciszkanów. Eminencjo, ogromnie się wzruszyłem, kiedy w celi śmierci św. Maksymiliana, w byłym niemieckim obozie Auschwitz, Ksiądz Kardynał pocałował posadzkę i Czytaj więcej...
0 komentarzy

Antoni i Maksymilian – dwaj misjonarze franciszkańscy

Franciszek z Asyżu od początku chciał, aby bracia tworzyli wspólnotę misyjną. Kilka wieków później Sobór Watykański II w dekrecie misyjnym Ad gentes, pragnął, aby wierni byli ludźmi, którzy poświęcaliby swe siły dziełu ewangelizacji. Nauczanie Kościoła dotyczące ewangelizacji łączyło dwóch wielkich świętych: Antoniego z Padwy i Maksymiliana Kolbego. Zarówno św. Antoni, jak i św. Maksymilian głosili Ewangelię przy pomocy słowa pisanego Czytaj więcej...
0 komentarzy

Męstwo i odwaga

Męstwo i pochodną mu odwagę należy umieścić w szerszym kontekście katalogu cnót kardynalnych, które stanowią duchowe wyposażenie człowieka na drodze chrześcijańskiego życia. Strach Czego człowiek się boi? W zasadzie wszystkiego: jutra, biedy, choroby, pająków, wysokości itd. Można zatem najprościej zdefiniować strach, jako ciemność horyzontu poznawczego. Ciemność ta dotyka człowieka w podwójnym kluczu znaczeniowym: przestrzennym i czasowym. Idąc bowiem ulicą nie Czytaj więcej...
0 komentarzy

Wierzę w Chrystusa wojownika

W cyklu naszych rozważań nad prawdami wiary poruszaliśmy już temat zbawienia. Temat obecnego wydania Posłańca zachęca, aby do niego jeszcze raz powrócić. Tym razem z całkiem nieoczekiwanej perspektywy… Zbawienie, jakiego doświadczamy jako chrześcijanie jest rzeczywistością wielowymiarową. Dotyka ono i przemienia różne warstwy naszego życia, zataczając krąg od wewnętrznej przemiany psychologicznej, duchowej aż po odnowę zaangażowania społecznego. Walczący o człowieka Tradycja Czytaj więcej...
0 komentarzy

Boża zbroja, czyli o walce duchowej z szatanem

Tym razem będzie nieco inaczej. Zajmę się opisem zbroi. W starożytności wojna była zjawiskiem codziennym i powszechnym. Nie było chyba człowieka na ziemi, który by nie był jakoś zamieszany w walkę z wrogiem. Zwycięstwo w bitwie było wynikiem dobrych umiejętności żołnierskich, zaś podstawowym wyposażeniem żołnierza była zbroja. Św. Paweł zna doskonale tę rzeczywistość, dlatego w swoich pismach posługuje się kilkakrotnie Czytaj więcej...
0 komentarzy

Dyskretna interwencja

Cuda są różne. Bywają bardzo oczywiste. Takie zdarzały się w życiu św. Antoniego. Przyniesiono mu dziewczynkę, która utonęła w jakiejś przydrożnej sadzawce. Nie było już w niej życia. Gdy Święty pochylił się nad nią, wyrzuciła z płuc strumień brudnej wody i otworzyła zdziwione oczy. Św. Antoni jest jednak specjalistą od cudów dyskretnych. Do takich cudów należy jego wypróbowana przez wiele Czytaj więcej...
0 komentarzy

Artysta i jego święte

Jacek Łydżba – mówi się o nim „Andy Warhol z Jasnej Góry”, bo zawładnęły nim kolory i nigdy nie miesza farb. Jeśli miałby wybrać kogoś na swojego mistrza, to byłby nim Giotto, bł. Fra Angelico, Rembrandt, Chirico, a z Polaków Michałowski, Matejko, Malczewski, Boznańska i Dwurnik. Łydżba lubi prowokować. Teraz prowokuje tym, że maluje święte Kościoła katolickiego – święte – Czytaj więcej...
0 komentarzy

„Czas dla Stworzenia” w Polsce

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka, REFA organizuje w naszym kraju Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia i proponuje „Czas dla Stworzenia” – „Season of Creation” w Polsce w dniach od 15 września do 15 października 2017 r. Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia chce dać okazję do odnowienia swego powołania jako stróży stworzenia, wznosząc do Boga dziękczynienie za wspaniałe Czytaj więcej...
0 komentarzy

Trudne początki – franciszkanie na „ziemiach odzyskanych”

W 70. rocznicę wysiedlenia polskiej ludności z Kresów i przesiedlenia jej na „ziemie odzyskane”, warto popatrzeć na pionierską pracę duszpasterską kapłanów na Dolnym Śląsku, w którą znaczny wkład wnieśli bracia św. Franciszka. Latem 1947 r. na Dolnym Śląsku, wśród osiedlanej polskiej ludności, pracowali franciszkanie z krakowskiej prowincji. Przybyli tu w 1945 r. na prośbę administratora apostolskiego diecezji wrocławskiej, ks. Karola Czytaj więcej...
0 komentarzy

Bł. Aniela Salawa

Jest jedną z nielicznych polskich mistyczek. Choć nie miała wykształcenia, to odznaczała się nadzwyczajną inteligencją i głębokim życiem duchowym. Często modliła się w krakowskim kościele franciszkanów, w kaplicy Męki Pańskiej, gdzie obecnie znajduje się jej sarkofag, gromadząc rzesze czcicieli. Aniela urodziła się 9 września 1881 r. w podkrakowskiej wsi Siepraw. Miała jedenaścioro rodzeństwa. W ubogim domu potrzebne były ręce do Czytaj więcej...
0 komentarzy

Epikleza i konsekracja

Greckie słowo epiklesis oznacza wołanie, przywołanie, prośbę lub zaproszenie. Epikleza konsekracyjna to specjalna prośba do Boga Ojca, by zesłał Ducha Świętego na nas i na złożone na ołtarzu dary, by zostały konsekrowane, to znaczy, by stały się Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Żaden człowiek, nawet kapłan, nie ma takiej władzy, by sprawić, aby chleb i wino stały się Czytaj więcej...
0 komentarzy

Perspektywa

W dniach od 23 do 27 lipca 2017 r., pod hasłem „Perspektywa”, odbywało się 30. Franciszkańskie Spotkanie Młodych w Kalwarii Pacławskiej. Było to spotkanie niezwykłe, bo jubileuszowe. Patrzenie z góry Kalwaria Pacławska, położona niedaleko Przemyśla, jest najlepszym miejscem, aby popatrzeć na swoje życie z innej perspektywy, trochę z góry (również dosłownie). Każdego dnia uczestnikom FSM towarzyszyła inna góra. Młodzież mieszkająca Czytaj więcej...
0 komentarzy

Św. Antoni z Padwy patronem Przeworska

13 czerwca 2017 r. był jednym z najważniejszych dni w ponad siedemsetletniej historii Przeworska. W bernardyńskiej świątyni uroczyście proklamowano dekret Stolicy Apostolskiej ustanawiający św. Antoniego z Padwy Patronem Miasta. Orędownik, którego szczególną czcią otaczają mieszkańcy Przeworska, oficjalnie objął je w opiekę. Starania mieszkańców Pragnienie, by św. Antoni patronował miastu pojawiło się już w okresie PRL-u, ale ówczesne warunki polityczne uniemożliwiały Czytaj więcej...
0 komentarzy

Rycerze Niepokalanej dziś

Być rycerzem? Dzisiaj brzmi to bardziej niż anachronicznie. Jeszcze jakiś czas temu zrozumiałe były określenia „rycerski”, „honorowy”. Obecnie używa się ich tak rzadko, że trzeba na nowo przypominać sobie ich znaczenie, na nowo je definiować. A jednak są dzisiaj rzesze rycerzy, którzy za damę swego serca wybrali Niepokalaną. Gdy 100 lat temu rodziło się Rycerstwo Niepokalanej, świat był w zupełnie Czytaj więcej...
0 komentarzy

Szukamy czegoś więcej…

Aneta i Mateusz pochodzą z Woli, która sąsiaduje z Harmężami – miejscem związanym bardzo mocno z duchowością i kultem św. Maksymiliana Marii Kolbe. Oboje czynnie działają w Rycerstwie Niepokalanej. Mają po dwadzieścia kilka lat. Aneta po ukończeniu biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje w instytucie badawczym, a Mateusz studiuje i jest ministrantem. Świat stoi przed nimi otworem, mogą wybierać jak potoczy Czytaj więcej...
0 komentarzy

.