13 czerwca wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła

13 czerwca  wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła

Stanąłeś już na porcie,- któregoś pożądał,
Już żeś, Antoni, Pana w królestwie oglądał.
A my, którzy na świecie czcimy imię twoje,
Pokornym sercem prosim, ratuj sługi swoje.
Zjednaj cnoty, zdarz grzechów, pozbyć, zdarz sztucznego
Czarta zetrzeć na głowę nam nieprzyjaznego.
Daj w chorobach ratunek, w wszelkim utrapieniu
dopomóż Antoni Święty, sługom ku zbawieniu.

fragment „Godzinek o św. Antonim Padewskim”

.